ดาวน์โหลดฟรี

ดาวน์โหลด เกมส์ Magic Gem
เข้าชมทั้งหมด : 442 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 144 ครั้ง | หมวด : เกมส์
Looking for a gem matching game? Just as diamonds are a girl's best friend, magic gems are the delight of game players everywhere. Match three or more gems of the same color as they rain from the sky and collect at the bottom of the screen.

In Magic Gem, a stunning fantasy world filled with magical life forms sets the stage for enjoyable and addictive gameplay. As you line up gems using your mouse, you release coins that fill a status bar. When the bar is full, you win the level and advance to the next stage. Special gems release one of seven powerups, such as a lightning strike that can take out an entire column of gems.

Whether you want a relaxing color matching game or a fast-paced test of skill, this gem-matching game has three speeds tailored to your preference. No matter which speed you choose, however, you'll have to react quickly to capture pickups and bonus points as they rise to the top of the display. Lastly, Magic Gem features dazzling animation and audio, ensuring the game looks and sounds as good as it plays. Download gem matching game totally for free right now!

This game is brought to you by our sponsors. It is always free. NO TIME LIMITS!

ข้อมูลการดาวน์โหลด เกมส์ Magic Gem

เข้าชมทั้งหมด

: 442 ครั้ง


ดาวน์โหลดไปแล้ว

: 144 ครั้ง

ประเภท

: Freeware

ขนาดไฟล์

: 10.7 MB

หมวดหมู่

: เกมส์

แนะนำโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง


เกมส์ Tequila Zombies 2


The zombie hordes are back and more hungry then ever. Good thing Miguel is better than ever this time around. Also, this time you have a choice of which fighter you want to be
เข้าชมทั้งหมด : 3966 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 1419 ครั้ง | หมวด : เกมส์

เกมส์ Tank-o-Box


In this arcade combat game, you operate a tank and protect your headquarters from a fearsome enemy while enduring 55 intense tank battles that unfold on an imaginary writing desk that resembles something of amusing kid sketches and an office stationery.
เข้าชมทั้งหมด : 2564 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 685 ครั้ง | หมวด : เกมส์

เกมส์ The Cursed Land


In this defeat game you are to start a battle with the first-born Evil. The ancient Evil is occupying land of your ancestors. You are the only one who can defeat it and break the ancient curse.
เข้าชมทั้งหมด : 1660 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 483 ครั้ง | หมวด : เกมส์

เกมส์ Turtle Lu


Looking for a free turtle game? Day after day, Lu watched creepy little caterpillars crawl past his window. Everywhere. Like the pitter patter of birds on a tin roof, the squirming sensation of moles crawling under the floor.
เข้าชมทั้งหมด : 2318 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 718 ครั้ง | หมวด : เกมส์

เกมส์ Treasures of Ra


Download free Egypt game and explore the ancient wonders of Egypt! Puzzle your way through ruined temples and forgotten shrines, collecting treasures along the way – all you need to do is to download this free
เข้าชมทั้งหมด : 1789 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 412 ครั้ง | หมวด : เกมส์

หมวดหมู่โปรแกรม

 เกมส์
 ไดร์ฟเวอร์
 โปรแกรมด้านความปลอดภัย
 บราวเซอร์และปลั๊กอิน
 โปรแกรมด้านธุรกิจ
 โปรแกรมการติดต่อสื่อสาร
 เครื่องมือ สำหรับนักพัฒนา
 โปรแกรมสำหรับจัดการภาพ
 โปรแกรมเพื่อการศึกษา
 โปแกรมการออกแบบกราฟฟิก
 โปรแกรมด้านอินเตอร์เน็ต
 โปรแกรมสำหรับ iTunes & iPod
 โปรแกรมสำหรับ MP3 & Audio
 โปรแกรมด้านเครือข่าย
 โปรแกรมทั่วไป & OS
 โปรแกรมจัดการวีดีโอ&ภาพยนต์
 เว็บไซต์สำเร็จรูป (CMS)

Free Templates

 Joomla Template
 WordPress Template
 Free Templates

jQuery Script

 Menu & Navigation
 Slideshow & Scroller
 Image Effects
 HTML5
 Form