ดาวน์โหลดฟรี

ดาวน์โหลด เกมส์ The Microbie Story
เข้าชมทั้งหมด : 785 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 220 ครั้ง | หมวด : เกมส์
Looking for a free science game? A logic game, where you need to free the Professor Gra-Duate's lab. Somehow, a test-tube with the dangerous virus Barbadoom was left open and it has spread all over the lab, infecting nearly all the healthy microbes, except the good Microbe Gloria. Help Gloria defeat the evil


Barbadoom by winning fascinating logic battles. In this free science game you are to pass 70 levels with bonuses or the opportunity to either get gold medals for each level or win more than 40 unique achievements. In addition, there are randomly generated levels, which can help you master your technique for the final battle with Barbadoom. Get the feeling of being a single cell organism. Divide and breed! Download the free science game right now!

ข้อมูลการดาวน์โหลด เกมส์ The Microbie Story

เข้าชมทั้งหมด

: 785 ครั้ง


ดาวน์โหลดไปแล้ว

: 220 ครั้ง

ประเภท

: Freeware

ขนาดไฟล์

: 27.9 MB

หมวดหมู่

: เกมส์

แนะนำโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง


เกมส์ Tequila Zombies 2


The zombie hordes are back and more hungry then ever. Good thing Miguel is better t