ดาวน์โหลดฟรี

ดาวน์โหลด Spiceworks 5.3
เข้าชมทั้งหมด : 910 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 345 ครั้ง | หมวด : โปรแกรมด้านเครือข่าย


Spiceworks สำหรับผู้ที่ทำงานด้าน IT ภายในองค์กรต่างๆ โปรแกรมนี้น่าจะเป็นผู้ช่วยในการทำงานเป็นอย่างดี โปรแกรมประกอบไปด้วยโมดูลที่ใช้ช่วยในการทำงานด้าน IT ยกตัวอย่างเช่น ระบบ Help Desk ซึ่งใช้ในการบริการการให้บริการด้าน User Support, ระบบ Network Inventory ซึ่งใช้ช่วยในการจัดทำ Asset Management และสินค้าคงคลังโดยใช้เครือข่ายในการตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีอยู่ผ่านในองค์กร, Network Monitoring ที่ช่วยในการตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่าย, Network Configuration Management ที่ช่วยให้เราสามารถตั้งค่าการทำงานของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจากศูนย์ กลาง, และระบบอื่นๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในองค์กรและทีมงาน IT อีกมากมาย

Spiceworks is free network management software and help desk software designed for networks with up to 1,000 devices. It combines help desk software, network inventory, network monitoring, IT reporting, network configuration management, built-in TFTP server, request for quote feature, ink and toner replenishment purchasing, SNMP v3 management, Active Directory management, bandwidth monitoring, UPS power management software, help ticket merging, multi-threading, Green IT support, SQL server monitoring, warranty renewal tracking, and IT community Q&A into one easy-to-use application. It enables you to quickly and conveniently inventory the hardware, software, and patches that reside on your network; use built-in TFTP server tool for network configuration management; request quotes for various IT purchases; reviewed by downloaddd; manage employee profiles in Active Directory using People View; monitor your network for new software, license compliance violations, low disk space, offline servers, low printer supplies; report easily on the information you need to manage your network; get SNMP v3 monitoring support; track network issues and your projects with trouble tickets; ask questions to the Spiceworks IT community of sysadmins in SMBs worldwide. Spiceworks requires no agents to be installed and managed.

What's new in this version:
Version 5.3 adds: 20% jump in performance, New purchasing navigation, Volume license tracking, Cloud services tracking, Manage Microsoft Office 365, New help desk admin tools, Windows Intune plugin, Updated UPS alerting.