…...">
ดาวน์โหลดฟรี

ดาวน์โหลด jQuery html5 canvas 3D animation effect
เข้าชมทั้งหมด : 662 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 185 ครั้ง | หมวด : HTML5


jQuery html5 canvas 3D animation effect

Step 1: Add the below code inside the <HEAD> section of the page:

 

01 <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.1/jquery.min.js"></script>
02 <script type="text/javascript" src="your_directory/html5_3d_animation.js"></script>
03 <script language="javascript" type="text/javascript">
04  
05  
06     $(function() {
07         $("#html5_3d_animation").html5_3d_animation({
08             window_width: '600',
09             window_height: '300',
10             window_background: '#00113F',
11             star_count: '1000',
12             star_color: '#FBFFAF',
13             star_depth: '100'
14         });
15     });
16      
17 </script>

 

Step 2: Insert the below sample code into the BODY section of your page:

 

1 <canvas id="html5_3d_animation">Internet Explorer Not
2 Supported</canvas>

 

ข้อมูลการดาวน์โหลด jQuery html5 canvas 3D animation effect

เข้าชมทั้งหมด

: 662 ครั้ง