ดาวน์โหลดฟรี

ดาวน์โหลด jQuery multiple Image Hover effect
เข้าชมทั้งหมด : 622 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 174 ครั้ง | หมวด : Image Effects


jQuery multiple Image Hover effect

Adipoli is a simple jQuery plugin used to bring stylish image hover effects.

Enabling image hover effect is very simple. Place the below references inside your head tag.

<link href="css/adipoli.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<script src="js/jquery-1.7.1.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/jquery.adipoli.min.js" type="text/javascript"></script> 

If you need image hover on an image with id 'image1', call adipoli plugin like this:

<script>
   $('#image1').adipoli();
</script>

Adding Options:

$('#image1').adipoli({
  'startEffect' : 'normal',
  'hoverEffect' : 'popout'
}); 

Available Options:

 • startEffect : Default style of image
 • hoverEffect : Image style on mouse over
 • imageOpacity : opacity of image considered when start effect is transparent or overlay
 • animSpeed : Animation speed for the effect
 • fillColor : Overlay color
 • textColor : Text Color
 • overlayText : Default HTML to be displayed on overlay
 • slices : Number of slices for slice animations
 • boxCols : Number of boxes in a row for box animations
 • boxRows : Number of rows for box animations
 • popOutMargin : Margin of Image popout
 • popOutShadow : Shadow length of popout image. Shadow works for those browsers which support text-shadow css.

ข้อมูลการดาวน์โหลด jQuery multiple Image Hover effect

เข้าชมทั้งหมด

: 622 ครั้ง


ตัวอย่างการทำงาน

ดาวน์โหลดไปแล้ว

: 174 ครั้ง

ประเภท

: Freeware

ขนาดไฟล์

: 719.6 kb

หมวดหมู่

: Image Effects

แนะนำโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง


Responsive Image Sizes At Different Resolutions


An Experiment with Mobile-First Images that Scale Responsively & Responsibly What is this? The goal of this technique is to deliver optimized, contextual image sizes in responsive layouts that utilize…
เข้าชมทั้งหมด : 743 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 150 ครั้ง | หมวด : Image Effects

CSS3 animation, shadows image hover effect


A sleek image gallery that takes advantage of CSS3 animation, shadows, and the “transform” property to instantly add a smooth hover effect to its images, whereby the image enlarges and moves…
เข้าชมทั้งหมด : 727 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 197 ครั้ง | หมวด : Image Effects

jQuery 3D Parallax Background Effect


The HTML Our page will consist of 6 sections: header, footer and 4 articles. On the right, we’ll place an unordered list that links between the articles and remains fixed on the page so it doesn’t…
เข้าชมทั้งหมด : 822 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 178 ครั้ง | หมวด : Image Effects

Rotating hover Image with JQuery


Creating a jquery plugin is easier than it sound, first time I heard about creating 3rd party plugin sounds scary, maybe need more deeper understanding about the platform, but not in jquery. Well I just…
เข้าชมทั้งหมด : 698 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 176 ครั้ง | หมวด : Image Effects

Cool jQuery Nautilus plugin


jQuery plug-in based on Google's Doodle honoring Jules Verne (it was released on February 8, 2011). The letters of Google looked like hatches that allowed to see "under the sea",…
เข้าชมทั้งหมด : 621 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 171 ครั้ง | หมวด : Image Effects

หมวดหมู่โปรแกรม

 เกมส์
 ไดร์ฟเวอร์
 โปรแกรมด้านความปลอดภัย
 บราวเซอร์และปลั๊กอิน
 โปรแกรมด้านธุรกิจ
 โปรแกรมการติดต่อสื่อสาร
 เครื่องมือ สำหรับนักพัฒนา
 โปรแกรมสำหรับจัดการภาพ
 โปรแกรมเพื่อการศึกษา
 โปแกรมการออกแบบกราฟฟิก
 โปรแกรมด้านอินเตอร์เน็ต
 โปรแกรมสำหรับ iTunes & iPod
 โปรแกรมสำหรับ MP3 & Audio
 โปรแกรมด้านเครือข่าย
 โปรแกรมทั่วไป & OS
 โปรแกรมจัดการวีดีโอ&ภาพยนต์
 เว็บไซต์สำเร็จรูป (CMS)

Free Templates

 Joomla Template
 WordPress Template
 Free Templates

jQuery Script

 Menu & Navigation
 Slideshow & Scroller
 Image Effects
 HTML5
 Form