ดาวน์โหลดฟรี

ดาวน์โหลด Unique css3 contact form
เข้าชมทั้งหมด : 736 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 196 ครั้ง | หมวด : Form


Unique css3  contact form

This is an effect of a letter sliding out from an envelope on mouse hover.

It works in browsers supporting css3 transitions. In IE the envelope is not visible, I certainly could have played a bit more with jQuery to reproduce a similar effect, but it’s not a part of this tutorial.
Let’s start with the html structure:

01 <!DOCTYPE html>
02 <html>
03 <head>
04 <meta charset="utf-8" />
05 <title>Contact Form</title>
06 </head>
07 <body>
08     <div id="wrap">
09         <h1>Send a message</h1>
10         <div id='form_wrap'>
11             <form>
12                 <p>Hello Joe,</p>
13                 <label for="email">Your Message : </label>
14                 <textarea  name="message" value="Your Message" id="message" ></textarea>
15                 <p>Best,</p>  
16                 <label for="name">Name: </label>
17                 <input type="text" name="name" value="" id="name" />
18                 <label for="email">Email: </label>
19                 <input type="text" name="email" value="" id="email" />
20                 <input type="submit" name ="submit" value="Now, I send, thanks!" />
21             </form>
22         </div>
23     </div>
24 </body>
25 </html>

ข้อมูลการดาวน์โหลด Unique css3 contact form

เข้าชมทั้งหมด

: 736 ครั้ง


ตัวอย่างการทำงาน

ดาวน์โหลดไปแล้ว

: 196 ครั้ง

ประเภท

: Freeware

ขนาดไฟล์

: 321.6 kb

หมวดหมู่

: Form

แนะนำโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง


cool jQuery and CSS3 Login Box Dialog Window


Hello guys, in this demo will introduce how to create a simple modal dialog window with jQuery by using of a login box. This demorequires intermediate knowledge of CSS and jQuery. For best results, please…
เข้าชมทั้งหมด : 977 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 198 ครั้ง | หมวด : Form

jQuery Awesome File Upload effect


File Upload widget with multiple file selection, drag&drop support, progress bars and preview images for jQuery. Supports cross-domain, chunked and resumable file uploads and client-side image resizing.…
เข้าชมทั้งหมด : 791 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 208 ครั้ง | หมวด : Form

jQuery & CSS3 custom skin select lists


Skin your HTML select lists easily with Selectyze plugin. It works with IE6-9, chrome, Safari, Firefox.. HOW DOES IT WORK ? Selectyze hide your select element, and build a
just below the select…
เข้าชมทั้งหมด : 711 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 177 ครั้ง | หมวด : Form

Stylish Handwritten Letter Style jQuery Form


Follow this step by step tutorial to create a traditional pen & paper inspired contact form in HTML and CSS. use a mix of basic and intermediate CSS techinques to give the form the appearance…
เข้าชมทั้งหมด : 731 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 178 ครั้ง | หมวด : Form

Stylish Contact Form with CSS3 HTML5


we will show you the code step by step to create a full HTML5 CSS3 contact form like the one above, without using any images. First, a little disclaimer. HTML5 and CSS3 are still working drafts; the goal…
เข้าชมทั้งหมด : 680 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 147 ครั้ง | หมวด : Form

หมวดหมู่โปรแกรม

 เกมส์
 ไดร์ฟเวอร์
 โปรแกรมด้านความปลอดภัย
 บราวเซอร์และปลั๊กอิน
 โปรแกรมด้านธุรกิจ
 โปรแกรมการติดต่อสื่อสาร
 เครื่องมือ สำหรับนักพัฒนา
 โปรแกรมสำหรับจัดการภาพ
 โปรแกรมเพื่อการศึกษา
 โปแกรมการออกแบบกราฟฟิก
 โปรแกรมด้านอินเตอร์เน็ต
 โปรแกรมสำหรับ iTunes & iPod
 โปรแกรมสำหรับ MP3 & Audio
 โปรแกรมด้านเครือข่าย
 โปรแกรมทั่วไป & OS
 โปรแกรมจัดการวีดีโอ&ภาพยนต์
 เว็บไซต์สำเร็จรูป (CMS)

Free Templates

 Joomla Template
 WordPress Template
 Free Templates

jQuery Script

 Menu & Navigation
 Slideshow & Scroller
 Image Effects
 HTML5
 Form