ดาวน์โหลดฟรี

ดาวน์โหลด jQuery & CSS3 custom skin select lists
เข้าชมทั้งหมด : 725 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 177 ครั้ง | หมวด : Form


jQuery & CSS3 custom skin select lists

Skin your HTML select lists easily with Selectyze plugin.
It works with IE6-9, chrome, Safari, Firefox..

HOW DOES IT WORK ?
Selectyze hide your select element, and build a <div> just below the select element. Inside this new <div>, 2 elements are create <a> & <ul> to simulate the behaviour of a select element. Very simple !

Selectyze implementation

1. First, include the CSS & jQuery files

1 <!-- include CSS & JS files -->
2  <!-- CSS file -->
3  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="Selectyze.jquery.css" media="screen" />
4  <!-- jQuery files -->
5  <script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
6  <script type="text/javascript" src="Selectyze.jquery.min.js"></script>

2. Add your HTML !

1 <!-- Basic / Normal HTML Select element -->
2  <select name="my_select" class="selectyze">
3  <option>- -</option>
4  <!-- Don't forget selected="selected" if you want this option selected by default -->
5 <option value="value1" selected="selected">Value 1</option>
6  <option value="value2">Value 2</option>
7  </select>

3. Now, call the Selectyze plugin

01 <script type="text/javascript">
02  $(document).ready(function(){
03  // simple Selectyze call
04 $(".selectyze").Selectyze();
05  // call with options
06 $(".selectyze").Selectyze({
07  theme:'css3',
08  effectOpen:'fade',
09 effectClose:'slide'
10  });
11 });
12 </script>

ข้อมูลการดาวน์โหลด jQuery & CSS3 custom skin select lists

เข้าชมทั้งหมด

: 725 ครั้ง


ตัวอย่างการทำงาน

ดาวน์โหลดไปแล้ว

: 177 ครั้ง

ประเภท

: Freeware

ขนาดไฟล์

: 48.7 kb

หมวดหมู่

: Form

แนะนำโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง


cool jQuery and CSS3 Login Box Dialog Window


Hello guys, in this demo will introduce how to create a simple modal dialog window with jQuery by using of a login box. This demorequires intermediate knowledge of CSS and jQuery. For best results, please…
เข้าชมทั้งหมด : 1013 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 199 ครั้ง | หมวด : Form

jQuery Awesome File Upload effect


File Upload widget with multiple file selection, drag&drop support, progress bars and preview images for jQuery. Supports cross-domain, chunked and resumable file uploads and client-side image resizing.…
เข้าชมทั้งหมด : 801 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 211 ครั้ง | หมวด : Form

Stylish Handwritten Letter Style jQuery Form


Follow this step by step tutorial to create a traditional pen & paper inspired contact form in HTML and CSS. use a mix of basic and intermediate CSS techinques to give the form the appearance…
เข้าชมทั้งหมด : 745 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 179 ครั้ง | หมวด : Form

Stylish Contact Form with CSS3 HTML5


we will show you the code step by step to create a full HTML5 CSS3 contact form like the one above, without using any images. First, a little disclaimer. HTML5 and CSS3 are still working drafts; the goal…
เข้าชมทั้งหมด : 699 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 149 ครั้ง | หมวด : Form

Unique css3 contact form


This is an effect of a letter sliding out from an envelope on mouse hover. It works in browsers supporting css3 transitions. In IE the envelope is not visible, I certainly could have played a bit more…
เข้าชมทั้งหมด : 769 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 198 ครั้ง | หมวด : Form

หมวดหมู่โปรแกรม

 เกมส์
 ไดร์ฟเวอร์
 โปรแกรมด้านความปลอดภัย
 บราวเซอร์และปลั๊กอิน
 โปรแกรมด้านธุรกิจ
 โปรแกรมการติดต่อสื่อสาร
 เครื่องมือ สำหรับนักพัฒนา
 โปรแกรมสำหรับจัดการภาพ
 โปรแกรมเพื่อการศึกษา
 โปแกรมการออกแบบกราฟฟิก
 โปรแกรมด้านอินเตอร์เน็ต
 โปรแกรมสำหรับ iTunes & iPod
 โปรแกรมสำหรับ MP3 & Audio
 โปรแกรมด้านเครือข่าย
 โปรแกรมทั่วไป & OS
 โปรแกรมจัดการวีดีโอ&ภาพยนต์
 เว็บไซต์สำเร็จรูป (CMS)

Free Templates

 Joomla Template
 WordPress Template
 Free Templates

jQuery Script

 Menu & Navigation
 Slideshow & Scroller
 Image Effects
 HTML5
 Form