ดาวน์โหลดฟรี

ดาวน์โหลด jQuery Awesome File Upload effect
เข้าชมทั้งหมด : 802 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 211 ครั้ง | หมวด : Form


jQuery Awesome File Upload effect

File Upload widget with multiple file selection, drag&drop support, progress bars and preview images for jQuery. Supports cross-domain, chunked and resumable file uploads and client-side image resizing. Works with any server-side platform (PHP, Python, Ruby on Rails, Java, Node.js, Go etc.) that supports standard HTML form file uploads

Features

 • Multiple file upload:
  Allows to select multiple files at once and upload them simultaneously.
 • Drag & Drop support:
  Allows to upload files by dragging them from your desktop or filemanager and dropping them on your browser window.
 • Upload progress bar:
  Shows a progress bar indicating the upload progress for individual files and for all uploads combined.
 • Cancelable uploads:
  Individual file uploads can be canceled to stop the upload progress.
 • Resumable uploads:
  Aborted uploads can be resumed with browsers supporting the Blob API.
 • Chunked uploads:
  Large files can be uploaded in smaller chunks with browsers supporting the Blob API.
 • Client-side image resizing:
  Images can be automatically resized on client-side with browsers supporting the required JS APIs.
 • Preview images:
  A preview of image files can be displayed before uploading with browsers supporting the required JS APIs.
 • No browser plugins (e.g. Adobe Flash) required:
  The implementation is based on open standards like HTML5 and JavaScript and requires no additional browser plugins.
 • Graceful fallback for legacy browsers:
  Uploads files via XMLHttpRequests if supported and uses iframes as fallback for legacy browsers.
 • HTML file upload form fallback:
  Shows a standard HTML file upload form if JavaScript is disabled.
 • Cross-site file uploads:
  Supports uploading files to a different domain with Cross-site XMLHttpRequests.
 • Multiple plugin instances:
  Allows to use multiple plugin instances on the same webpage.
 • Customizable and extensible:
  Provides an API to set individual options and define callBack methods for various upload events.
 • Multipart and file contents stream uploads:
  Files can be uploaded as standard "multipart/form-data" or file contents stream (HTTP PUT file upload).
 • Compatible with any server-side application platform:
  Works with any server-side platform (PHP, Python, Ruby on Rails, Java, Node.js, Go etc.) that supports standard HTML form file uploads.

ข้อมูลการดาวน์โหลด jQuery Awesome File Upload effect

เข้าชมทั้งหมด

: 802 ครั้ง


ตัวอย่างการทำงาน

ดาวน์โหลดไปแล้ว

: 211 ครั้ง

ประเภท

: Freeware

ขนาดไฟล์

: 76.2 kb

หมวดหมู่

: Form

แนะนำโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง


cool jQuery and CSS3 Login Box Dialog Window


Hello guys, in this demo will introduce how to create a simple modal dialog window with jQuery by using of a login box. This demorequires intermediate knowledge of CSS and jQuery. For best results, please…
เข้าชมทั้งหมด : 1013 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 199 ครั้ง | หมวด : Form

jQuery & CSS3 custom skin select lists


Skin your HTML select lists easily with Selectyze plugin. It works with IE6-9, chrome, Safari, Firefox.. HOW DOES IT WORK ? Selectyze hide your select element, and build a
just below the select…
เข้าชมทั้งหมด : 725 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 177 ครั้ง | หมวด : Form

Stylish Handwritten Letter Style jQuery Form


Follow this step by step tutorial to create a traditional pen & paper inspired contact form in HTML and CSS. use a mix of basic and intermediate CSS techinques to give the form the appearance…
เข้าชมทั้งหมด : 745 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 179 ครั้ง | หมวด : Form

Stylish Contact Form with CSS3 HTML5


we will show you the code step by step to create a full HTML5 CSS3 contact form like the one above, without using any images. First, a little disclaimer. HTML5 and CSS3 are still working drafts; the goal…
เข้าชมทั้งหมด : 699 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 149 ครั้ง | หมวด : Form

Unique css3 contact form


This is an effect of a letter sliding out from an envelope on mouse hover. It works in browsers supporting css3 transitions. In IE the envelope is not visible, I certainly could have played a bit more…
เข้าชมทั้งหมด : 770 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 198 ครั้ง | หมวด : Form

หมวดหมู่โปรแกรม

 เกมส์
 ไดร์ฟเวอร์
 โปรแกรมด้านความปลอดภัย
 บราวเซอร์และปลั๊กอิน
 โปรแกรมด้านธุรกิจ
 โปรแกรมการติดต่อสื่อสาร
 เครื่องมือ สำหรับนักพัฒนา
 โปรแกรมสำหรับจัดการภาพ
 โปรแกรมเพื่อการศึกษา
 โปแกรมการออกแบบกราฟฟิก
 โปรแกรมด้านอินเตอร์เน็ต
 โปรแกรมสำหรับ iTunes & iPod
 โปรแกรมสำหรับ MP3 & Audio
 โปรแกรมด้านเครือข่าย
 โปรแกรมทั่วไป & OS
 โปรแกรมจัดการวีดีโอ&ภาพยนต์
 เว็บไซต์สำเร็จรูป (CMS)

Free Templates

 Joomla Template
 WordPress Template
 Free Templates

jQuery Script

 Menu & Navigation
 Slideshow & Scroller
 Image Effects
 HTML5
 Form