ดาวน์โหลดฟรี

ดาวน์โหลด cool jQuery and CSS3 Login Box Dialog Window
เข้าชมทั้งหมด : 996 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 199 ครั้ง | หมวด : Form


cool jQuery and CSS3 Login Box Dialog Window

Hello guys, in this demo will introduce how to create a simple modal dialog window with jQuery by using of a login box. This demorequires intermediate knowledge of CSS and jQuery. For best results, please be sure to learn the basic of JQuery.

HTML

The markup is simple and also very versatile, in addition to make a login box, you can create content that is displayed only by clicking the link, use this tutorial to release all your creativity.

<a href="#login-box" class="login-window">Login / Sign In</a>

Now create a contact form and add the close button

<div id="login-box" class="login-popup">
    <a href="#" class="close"><img src="close_pop.png" class="btn_close" title="Close Window" alt="Close" /></a>
     <form method="post" class="signin" action="#">
        <fieldset class="textbox">
      	<label class="username">
        <span>Username or email</span>
        <input id="username" name="username" value="" type="text" autocomplete="on" placeholder="Username">
        </label>
        <label class="password">
        <span>Password</span>
        <input id="password" name="password" value="" type="password" placeholder="Password">
        </label>
        <button class="submit button" type="button">Sign in</button>
        <p>
        <a class="forgot" href="#">Forgot your password?</a>
        </p>    
        </fieldset>
     </form>
</div>

CSS

The CSS might be a bit more complicated, but look you have any comments you explain in more detail this process. In this example i used the CSS3 rules.

/* Mask for background, by default is not display */
#mask {
	display: none;
	background: #000; 
	position: fixed; left: 0; top: 0; 
	z-index: 10;
	width: 100%; height: 100%;
	opacity: 0.8;
	z-index: 999;
}

/* You can customize to your needs */
.login-popup{
	display:none;
	background: #333;
	padding: 10px; 	
	border: 2px solid #ddd;
	float: left;
	font-size: 1.2em;
	position: fixed;
	top: 50%; left: 50%;
	z-index: 99999;
	box-shadow: 0px 0px 20px #999; /* CSS3 */
    -moz-box-shadow: 0px 0px 20px #999; /* Firefox */
    -webkit-box-shadow: 0px 0px 20px #999; /* Safari, Chrome */
	border-radius:3px 3px 3px 3px;
    -moz-border-radius: 3px; /* Firefox */
    -webkit-border-radius: 3px; /* Safari, Chrome */
}

img.btn_close { Position the close button
	float: right; 
	margin: -28px -28px 0 0;
}

fieldset { 
	border:none; 
}

form.signin .textbox label { 
	display:block; 
	padding-bottom:7px; 
}

form.signin .textbox span { 
	display:block;
}

form.signin p, form.signin span { 
	color:#999; 
	font-size:11px; 
	line-height:18px;
} 

form.signin .textbox input { 
	background:#666666; 
	border-bottom:1px solid #333;
	border-left:1px solid #000;
	border-right:1px solid #333;
	border-top:1px solid #000;
	color:#fff; 
    border-radius: 3px 3px 3px 3px;
	-moz-border-radius: 3px;
    -webkit-border-radius: 3px;
	font:13px Arial, Helvetica, sans-serif;
	padding:6px 6px 4px;
	width:200px;
}

form.signin input:-moz-placeholder { color:#bbb; text-shadow:0 0 2px #000; }
form.signin input::-webkit-input-placeholder { color:#bbb; text-shadow:0 0 2px #000; }

.button { 
	background: -moz-linear-gradient(center top, #f3f3f3, #dddddd);
	background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#f3f3f3), to(#dddddd));
	background: -o-linear-gradient(top, #f3f3f3, #dddddd);
    filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorStr='#f3f3f3', EndColorStr='#dddddd');
	border-color:#000; 
	border-width:1px;
    border-radius:4px 4px 4px 4px;
	-moz-border-radius: 4px;
    -webkit-border-radius: 4px;
	color:#333;
	cursor:pointer;
	display:inline-block;
	padding:6px 6px 4px;
	margin-top:10px;
	font:12px; 
	width:214px;
}
.button:hover { background:#ddd; }

ข้อมูลการดาวน์โหลด cool jQuery and CSS3 Login Box Dialog Window

เข้าชมทั้งหมด

: 996 ครั้ง


ตัวอย่างการทำงาน

ดาวน์โหลดไปแล้ว

: 199 ครั้ง

ประเภท

: Freeware

ขนาดไฟล์

: 4.