ดาวน์โหลดฟรี

ดาวน์โหลด jQuery Drop down Menu
เข้าชมทั้งหมด : 776 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 206 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation


jQuery Drop down Menu

Features
  • Full cross-browser compatibility
  • Fully accessible even when javascript is turned off, as a pure css menu
  • Search engines optimized
  • Clear unordered list (LI and UL HTML tags) structure of jQuery dropdown menu
  • Easy to setup and update
  • Fantastic animation and transition effects
  • Multiple pre-desinded color schemes
  • Completely customizable styling with CSS
  • Powered by jQuery
  • Extremely small - 3kb uncompressed

ข้อมูลการดาวน์โหลด jQuery Drop down Menu

เข้าชมทั้งหมด

: 776 ครั้ง


ตัวอย่างการทำงาน

ดาวน์โหลดไปแล้ว

: 206 ครั้ง

ประเภท

: Freeware

ขนาดไฟล์

: 47.8 kb

หมวดหมู่

: Menu & Navigation

แนะนำโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง


multilevel tree menu jQuery


This is a powerful jQuery component to build easily a multilevel tree menu or a contextual menu (right click) in an intuitive way! JS call for the menu:
เข้าชมทั้งหมด : 790 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 153 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

slide extra content or a navigation tool(jQuery )


This is a jQuery component to build a sliding panel where you can load content or navigation structure via
เข้าชมทั้งหมด : 673 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 166 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

DropDown CSS Menu


The structure of our menu is based on a simple un-ordered list.
เข้าชมทั้งหมด : 686 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 166 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery Menu: Dropdown, iPod Drilldown, and Flyout styles wit


How it works Required markup The menu plugin was written with progressive enhancement in mind: first mark up a basic and functional unordered list of links,
เข้าชมทั้งหมด : 751 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 156 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Beautiful red vertical glide navigation menu jquery plugin


Expressjs has a nice button menu. Yes it absolutely nice since it has opacity and box shadow on each button, automatically widen when mouseover and again opacity to transparent when mousedown. I’d…
เข้าชมทั้งหมด : 714 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 131 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

หมวดหมู่โปรแกรม

 เกมส์
 ไดร์ฟเวอร์
 โปรแกรมด้านความปลอดภัย
 บราวเซอร์และปลั๊กอิน
 โปรแกรมด้านธุรกิจ
 โปรแกรมการติดต่อสื่อสาร
 เครื่องมือ สำหรับนักพัฒนา
 โปรแกรมสำหรับจัดการภาพ
 โปรแกรมเพื่อการศึกษา
 โปแกรมการออกแบบกราฟฟิก
 โปรแกรมด้านอินเตอร์เน็ต
 โปรแกรมสำหรับ iTunes & iPod
 โปรแกรมสำหรับ MP3 & Audio
 โปรแกรมด้านเครือข่าย
 โปรแกรมทั่วไป & OS
 โปรแกรมจัดการวีดีโอ&ภาพยนต์
 เว็บไซต์สำเร็จรูป (CMS)

Free Templates

 Joomla Template
 WordPress Template
 Free Templates

jQuery Script

 Menu & Navigation
 Slideshow & Scroller
 Image Effects
 HTML5
 Form