ดาวน์โหลดฟรี

ดาวน์โหลด Adobe Flash Player 11.8
เข้าชมทั้งหมด : 5090 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 1329 ครั้ง | หมวด : บราวเซอร์และปลั๊กอิน


Adobe Flash Player เป็นโปรแกรมประเภทปลั๊กอินที่ต้องทำงานบนบราวเซอร์ โปรแกรมจะช่วยให้เราสามารถใช้งานไฟล์แฟลชที่มีใช้งานทั่วไปบนเว็บไซต์ ปัจจุบันได้ ซึ่งไฟล์แฟลชสามารถพบได้ทั่วไป เช่น บนเว็บไซต์เกมส์แฟลช, ภาพอนิเมชั่นสวยๆ เป็นเว็บไซต์บริษัท, หรือแม้แต่เว็บไซต์ดูคลิปวีดีโอทั่วไปก็มีการทำงานบนระบบแฟลชเช่นกัน ซึ่งถ้าหากเราไม่ได้ลงโปรแกรมนี้ไว้ ก็จะทำให้ไม่สามารถใช้งานแฟลชได้เลย เมื่อลงโปรแกรมนี้ โปรแกรมจะทำการลงปลั๊กอินให้กับบราวเซอร์ที่นิยมใช้งานในปัจจุบัน เช่น IE, Firefox, Opera, Chrome, Safari เป็นต้น สำหรับเวอร์ชั่นอัพเดทล่าสุดก็มีการเพิ่มการรองรับการแสดงผลเพิ่มเติม, รองรับการใช้งานจอยสติ๊กสำหรับเล่นเกมส์ เป็นต้น

Flash Player 11 is a lightweight, highly expressive client runtime that delivers powerful and consistent user experiences across major operating systems, browsers, mobile phones, and devices. Adobe Flash Player software is a cross-platform browser plug-in that delivers breakthrough web experiences and is installed on more than 98% of Internet-connected desktops. Adobe Flash Player 11 explores a new architecture for high-performance 2D or 3D GPU hardware accelerated graphics rendering by Adobe, which provides low-level Stage3D APIs for advanced rendering in apps and gives framework developers classes of interactive experiences. Flash Player is optimized for high performance on mobile screens and designed to take advantage of native device capabilities, enabling richer, and more immerse user experiences.

New Features :

- Support for rectangular textures
- Support for large textures
- Support for recursive stop on MovieClip
- Gamepad support
- Instaback(Win 8 only)

ข้อมูลการดาวน์โหลด Adobe Flash Player 11.8

เข้าชมทั้งหมด

: 5090 ครั้ง